univ_lodzUniwersytet Łódzki założony został w 1945 r. i jest jednym z największych polskich uniwersytetów posiadającym obecnie 12 wydziałów.

Od 2008 działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne. Uczelnia prowadzi także trzy kierunki w języku francuskim. Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 40 tys. osób.
Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140 tys. osób (nie licząc studiów podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest ok. 4 tys. pracowników, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (a wśród nich 222 profesorów tytularych).

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami wyższymi, a pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych. Uczelnia jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, a także działa w ramach europejskich sieci uniwersytetów. Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych. W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze, jak na przykład: Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. W 2010 r. Uniwersytet uzyskał tytuł „Uczelnia Roku” w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club, natomiast Rektor UŁ,
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel otrzymał wyróżnienie „Osobowość Środowiska Naukowego”.

Uniwersytet Łódzki reprezentują:

dr hab. Justyna Wiktorowicz – Kierownik Projektu
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny
e-mail: justyna.wiktorowicz@uni.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź

 

 

iwarwas

dr hab. Izabela Warwas – Specjalista ds. badań
prof. Uniwersytetu Łódzkiego
e-mail: izabela.warwas@uni.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź

 

 

dr Iwa Kuchciak – Specjalista ds. produktu
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny
e-mail: iwa.kuchciak@gmail.com
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź

 

 

Sprawy finansowe i administracyjne:
 
Dorota Jary
Specjalista ds. organizacyjno-finansowych
e-mail: dorota.jary@uni.lodz.pl
 
Mariusz Kowalczyk
Specjalista ds. finansowych
e-mail: mariusz.kowalczyk@uni.lodz.pl