UNIWERSYTET ŁÓDZKI

AGENCJA ROZWOJU REGIONU KUTNOWSKIEGO S.A. – Polska

NUBS – Wielka Brytania

ISQ – Portugalia