Anita Chomczyńska

Anita Chomczyńska – absolwentka Gospodarczych Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Executive MBA na Wydziale Zarządzania w ścisłej współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. 

Stoi na stanowisku, że w życiu prywatnym i zawodowym ważna jest pasja i możliwość samorealizacji co przekłada się na motywację i osiągane wyniki. Zajmowane stanowiska w takich organizacjach jak: Procter & Gamble, Stora Enso,  Invento oraz GTX Hanex Plastic wymagały uważnego słuchania, motywowania siebie i innych oraz niekiedy żmudnego poszukiwania najlepszych w danej sytuacji rozwiązań. Lata współpracy z członkami zarządu, własnym zespołem, klientami a także odbyte i przeprowadzone szkolenia pozwoliły zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, sztuki argumentacji, negocjacji, komunikacji w biznesie oraz autoprezentacji. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży w sektorze FMCG, w sprzedaży B2B, rozwijaniu biznesu klientów polskich i zagranicznych.

 

Piotr Chomczyński

Jest doktorem habilitowanym socjologii oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania. Posiada kilkuletnie doświadczenie krajowe i zagraniczne w zakresie ewaluacji, konsultacji, wdrożeń i szkoleń na temat profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania zmianą organizacyjną, budowania proefektywnościowej kultury organizacyjnej, kreatywnego myślenia, przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, budowania systemu ocen pracowniczych i prowadzenia rozmów oceniających, monitoringu satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego, motywowania, rekrutacji i selekcji pracowników a także team buildingu. Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki realizowanych szkoleń.

Szkolenia prowadził zarówno wśród instytucji państwowych (ZUS, PZU, Zakłady Azotowe „Puławy”, Urzędy Miast itd.) jak i firm prywatnych (DELL, CONTEC itd.) osiągając najwyższe oceny prowadzonych przez siebie zajęć.

 

Jarosław Dudek

Trener, psycholog, Licencjonowany Praktyk NLP. Ukończyłem Uniwersytet Łódzki na kierunku psychologia stosowana. Realizowałem projekty szkoleniowe dla wielu firm i organizacji, zarówno jako trener, jak i kierownik projektu. Pracowałem także jako „łowca głów”, rekruter, handlowiec oraz doradca zawodowy. W obszarze szkoleń zajmuję się przede wszystkim tematyką: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, samooceny, zarządzania czasem, asertywności, motywacji, zarządzania zmianą, umiejętności handlowych, współpracy i wywierania wpływu.

Praca trenera jest dla mnie niesamowitą okazją do czerpania z mądrości innych, w trakcie dzielenia się z nimi własnym doświadczeniem i wiedzą. To także możliwość realnego wspierania pozytywnych zmian zachodzących w uczestnikach szkolenia. Powyższe oraz energia, która wyzwala się podczas pracy z grupą, utwierdzają mnie w słuszności wyboru drogi zawodowej. Drogi, którą obrałem w 2004 roku i którą zamierzam podążać przez najbliższe lata, cały czas doskonaląc warsztat trenerski.

Realizowałem projekty dla m.in.: Artech, Eagle Eye Staffing Solutions, KGHM, Nowa Era, Polskie Centrum Edukacji, Polska Akademia Nauk, Prognity, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Tkanfarb, Uniwersytet Łódzki, Vesuvius Poland, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Magda Turowska

 

 

 

 

Justyna Kasjaniuk

 

 

 

 

Patrycja Woszczyk