Elementy PAKIETU STAY to:

INNOWACYJNE SZKOLENIA w formie warsztatów w ramach 3 grup:

znaczek_okAkademia  Kompetencji Menedżerskich – obejmująca wsparcie szkoleniowo-doradcze menedżerów i właścicieli MŚP zatrudniających pracowników w wieku 50+ – więcej

znaczek_okAkademia ZZL, kierowana do pracowników działów HR, zatrudnionych w MŚP – więcej

znaczek_okAkademia Rozwoju Kompetencji osób 50+ w zakresie utrzymania własnej aktywności zawodowej , adresowana do pracowników w wieku 50+ zatrudnionych w MŚP – więcej

Każda z Akademii  realizowała będzie dedykowane poszczególnym grupom bloki szkoleniowe w zakresie proaktywnego zarządzania wiekiem, uwzględniające m.in. takie nowatorskie rozwiązania jak  model zarządzania skoncentrowanego na rozwiązywaniu problemów, praca na zasobach osób 50+, przeorientowanie stylu zarządzania  – z autokratycznego w trenerski, czy rozwój kompetencji trenerskich pracowników HR.
Każda z Akademii to 96 godzin zajęć warsztatowych realizowanych w systemie weekendowym w  15-osobowych grupach.

NOWATORSKIE NARZĘDZIA wspierające procesy zarządzania wiekiem stosowane w krajach partnerskich i zaadaptowane do potrzeb polskich MŚP. Narzędzia te dotyczą diagnostyki.  Wypełniając prosty, dostępny on-line kwestionariusz będzie można trafniej rozpoznać potrzeby, co pozwoli na uniknięcie  błędów w zarządzaniu w obliczu starzenia się zasobów pracy.

W ramach projektu dostępne są 2 narzędzia diagnostyczne:

znaczek_okAGE POSITIVE – emerytalne narzędzie diagnostyczne

znaczek_ok BALANCE – pakiet coachingu zdrowia wspierający pro aktywne zachowania pracowników 50+

KOMPEDIUM WIEDZY to nowoczesny i praktyczny podręcznik dla przedsiębiorców, instytucji szkoleniowych oraz instytucji otoczenia biznesu z zakresu utrzymania aktywności zawodowej:

znaczek_ok

dla pracodawców MŚP – więcej

znaczek_ok

dla instytucji szkoleniowych – więcej

znaczek_ok

dla instytucji otoczenia biznesu – więcej

Raport diagnostyczny: UTRZYMANIE W ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW DOJRZAŁYCH. WARUNKI DO WDROŻENIA MODELU STAY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – więcej