EKSPERCI PANELU MIĘDZYNARODOWEGO STAY

 

WYKŁAD PRELEGENCKI

 • Prezes Zarządu Human Power. Psycholog biznesu, trener, manager. Specjalistka w obszarze zarządzania energią pracowników, budowania nowych nawyków sprzyjających podnoszeniu skuteczności i efektywności działania managerów i ich zespołów, work-life blend oraz psycho-immunologii. Tworzy oraz wspiera wdrożenia długoterminowych strategii mających na celu optymalizację stylu pracy w dużych firmach. 

  Pomysłodawczyni innowacyjnych programów rozwojowych Human Power z zakresu zarządzania własną energią, łączących wiedzę z obszaru neurobiologii, medycyny sportowej, psychologii i dietetyki. Autorka licznych publikacji m.in. w Harvard Business Review Polska, Personel i Zarządzanie i Personel Plus. Współautorka pierwszej w Polsce książki o wellbeingu: „Wellbeing w organizacji”. Jest współtwórcą Power Auditu – pierwszego w Polsce narzędzia do diagnozy poziomu energii pracowników oraz współautorką ogólnopolskiego badania „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji”.

EKSPERCI

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na kierunku finanse i rachunkowość, oraz Wydziału Fizyki i Chemii. Ekspert w projektach restrukturyzacji, konsolidacji grup kapitałowych oraz w fuzjach i przejęciach spółek. Doradca w międzynarodowej promocji gospodarczej oraz strategii promocji regionów i miast. Jest także Współtwórcą i Koordynatorem Work and Travel Ameryka STE Columbus Club. Uczestniczy w wielu specjalistycznych warsztatach, min. w szkoleniu „Transfer Technologii w Stanford University”. Członek Rady Fundacji Best Place – European Place Marketing Institute. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, a także członek rad nadzorczych i zarządów spółek. Od 2011 roku Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Inwestor w branży nieruchomościowej.  Prywatnie aktywnie wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe, a wolny czas poświęca na doskonalenie umiejętności jeździeckich. Jego pasją jest nurkowanie, turystyka historyczna, a także podróże motocyklem.

 • Dr Chris Ball specialises in research on the opportunities and challenges of workforce ageing. He is a Research Fellow in the Department of Business Studies at Newcastle University. He is now working with the Centre for Research on Older Workers (CROW) at Newcastle and Hull Universities and currently engaged on a European Union funded project, ASPIRE (Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise). Chris was previously Chief Executive of TAEN – The Age and Employment Network, National Secretary of the Manufacturing, Science and Finance Union and in his early work life, a Physics Teacher.

 • Współzałożyciel i Partner Zarządzający KBA. Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech. Członek Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Karierę naukową zaczynał jako pracownik naukowy Instytutu Administracji i Zarządzania przy Urzędzie Rady Ministrów. Od 1990 prowadzi wyłącznie działalność doradczą w zakresie konsultingu gospodarczego. Współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy  – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (w światowym Top 10 w 2012). Uzyskał tytuł Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.  Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Współpracował przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom. Przewodniczący i członek rad nadzorczych polskich firn rodzinnych prowadzących działalność międzynarodową. Członek Private Wealth Group Nexia International. Interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie księgowości, doradztwa biznesowego, wycen, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz podatków pozwala mu na zastosowanie praktycznego podejścia do zagadnień sukcesji. Autor pierwszych w Polsce artykułów i książek na temat wycen przedsiębiorstw: m.in. Ile jest warte przedsiębiorstwo?, Poltext 1990 (2 wydania).  Jako autor bestsellera “Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne” uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny.  Kolejna książka “Esencja sukcesji” ukazała się w 2014 r. w wydawnictwie Helion. Koordynator projektu wsparcia ukraińskich firm rodzinnych w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych  Pomoc Rozwojowa 2015 – 2017. Członek Komitetu Sterującego Projektu FIRMY RODZINNE 2 realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Członek Komitetu Sterującego i Rady Programowej European Financial Congress.

 • Doświadczony trener, doradca, ewaluator, łączący działania na rzecz praktyki gospodarczej z pracą naukową. Posiada kilkuletnie doświadczenie krajowe i zagraniczne w zakresie ewaluacji, konsultacji, wdrożeń i szkoleń na temat profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania zmianą organizacyjną, budowania proefektywnościowej kultury organizacyjnej, kreatywnego myślenia, przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, budowania systemu ocen pracowniczych i prowadzenia rozmów oceniających, monitoringu satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego, motywowania, rekrutacji i selekcji pracowników a także team buildingu. Jest doktorem habilitowanym socjologii oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania.  Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki realizowanych szkoleń. Szkolenia prowadził zarówno wśród instytucji państwowych (ZUS, PZU, Zakłady Azotowe „Puławy”, Urzędy Miast itd.) jak i firm prywatnych (DELL, CONTEC itd.) osiągając najwyższe oceny prowadzonych przez siebie zajęć. Trener w ramach Akademii STAY, doradca wdrożeniowy STAY.

 • Socjolog, coach, trener umiejętności psychospołecznych,  specjalista w zakresie wizerunku. Doktor nauk humanistycznych,  od 2011 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych. Jej ścieżka zawodowa jest także związana z obszarem public relations i kreowaniem wizerunku. Ukończyła także Noble Manhattan Coaching, Laboratorium Edukacji i Psychoterapii oraz  London School of Public Relations. Wspiera rozwój marki Human Power. Prowadzi badania,  wykłady i warsztaty oraz szkolenia w obszarze tematyki dotyczącej zarządzania różnorodnością w organizacjach, funkcjonowania kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego, związków i miłości, singli, kapitału estetycznego i jego roli w życiu prywatnym oraz zawodowym, komunikacji interpersonalnej, public relations. Od kilku lat pracuje także dla portalu Sympatia.pl. Jako socjolog współpracuje z  Dzień Dobry TVN, Pytaniem na Śniadanie, Twoim Stylem, Gazetą Wyborczą, PAP Nauka w Polsce, Dziennikiem Polska i Radiem Eska oraz innymi mediami.

 • Dr. Matt Flynn is the Director of the Centre for Research into the Older Workforce and the professor at the University of Hull. His research interest focuses on the impact of ageing societies on the world of work. He has carried out research for the UK government and European Union and has conducted research in the UK, Germany, Japan and Hong Kong. He is currently leading a European Commission funded study on active ageing and social partinership in four European countries (Poland, UK, Spain and Italy). He has worked with the Scottish Centre on Healthy Working Lives to develop a good practice guide for small and medium sized enterprises which can be found on his website www.agediversity.org.

 • Dr Laura Romeu Gordo is the researcher in Economics of Aging and Labor Economics. Expert in the project “Life Course, Ageing and Well-Being (LAW)” (2009-2012). Since January 2008 she is Research Fellow at the German Centre of Gerontology (DZA). In the period 2006-2008 she was the Research Fellow at the Institute for Employment Research (IAB). Nürnberg (Germany). In 2004-2005 – Post Doctoral Research Fellow at the Max Planck Institute for Human Development (Berlin, Germany). In 2003-2004 – Research Fellow at the University Ca’Foscari of Venice (Italy) in the frame of the European project ‘Economics of Ageing’. In 2002-2003 – Junior researcher at the Max Planck Institute for Human Development (Berlin, Germany).

 • Specjalista w zakresie zarządzania różnorodnością i zarządzania wiekiem oraz zarządzania jakością w jednostkach sektora finansów publicznych. Obecnie dyrektor Instytutu Zarządzania i Organizacji w Przemyśle ORGMASZ. W latach 2016-2018 radca ministra, dyrektor Biura Ministra Energii, w latach 2012-2015 Dyrektor Generalny w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2009-2012 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas pracy w MPiPS była Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ i przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2006-2008 członek zespołu projektowego w Przedstawicielstwie ONZ w Polsce – United National Development Programme (UNDP), realizującego projekt IW EQUAL pt. Gender Index. Autorka ponad 50 publikacji, w tym pierwszej w Polsce książki dotyczącej zarządzania różnorodnością – Zarządzanie różnorodnością w organizacji. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Członkini komitetów naukowych i rad programowych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta i Wydziału Prawa i Administracji.

 • Trener i doradca samorządów, biznesu, szkół i organizacji pozarządowych. Obecnie zarządza dynamicznie rozwijającą się grupą firm działających w obszarze edukacji i innowacji, prowadzi debaty z udziałem polityków, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Przeszkolił w ciągu 20 lat kilkanaście tysięcy osób w kraju i zagranicą. Jest ekspertem ds. edukacji i rynku pracy, twórcą partnerstw lokalnych i regionalnych, inicjatorem partnerstw na rzecz edukacji i zatrudnienia. Kreował i zrealizował kilkadziesiąt projektów rozwojowych w kraju i zagranicą m.in. dla Rządu Chorwackiego. Przez wiele lat pracował dla ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracował z dużymi firmami consultingowymi w kraju i za granicą, m.in.: WYG International, BoozHamilton, LRDP Kantor, PwC itp. W latach 2006-2007 zarządzał projektem UE dla Rządu Chorwackiego w zakresie partnerstw w usługach społecznych. Autor podręczników z zakresu partnerstwa i zarządzania projektami.

 • He is responsible for AGE’s policy activities in the fields of employment of older workers and social protection, as well as gender equality. He coordinates the respective Task Forces on Employment and on Adequate Income. He also coordinates AGE’s relations with the European Parliament (EP) and the EP Intergroup subgroup on Active Ageing and Solidarity Between Generations.

 • Founded in 1965, ISQ is a private and independent company providing inspection, testing, training and technical consultancy. The company has more than 1000 employees and provides services on 5 continents within a wide range of technical fields and disciplines. Catarina Miranda coordinates the R&D Training project Unit which develops training projects and solutions aiming the continuous development of innovation at ISQ’s Training Department. She was involved in the development of the BALANCE project and solutions dealing with the work-life balance issues in the organisation.

 • Specjalista w zakresie samorządowego zarządzania publicznego, polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych i aplikacyjnych w obszarze samorządności terytorialnej, sytuacji osób 50+ na rynku pracy i lokalnej polityki społecznej. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych. Od 2015 roku pełni funkcję koordynatora serii wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego: „Akademia Samorządowa. Przykłady dobrych praktyk” oraz eksperta współpracującego z Polską Agencją Prasową. W okresie 11.2017 – 08.2018 kierownik projektu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, od początku zaangażowana w jego realizację. Współautorka „Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu w zakresie utrzymania aktywności zawodowej”.

 • Dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, ekonomiki rynku pracy. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań aktywności osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół polityki emerytalnej, polityki zatrudnienia oraz zarządzania starzejącymi się zasobami pracy. Autorka ponad dwustu publikacji, bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.  Autorka książki pt. Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego (1998) oraz innych, będących efektem prac badawczych mieszczących się w obszarze gerontologii społecznej. Brała udział w kilku projektach badawczych związanych z tematyką starzenia się, m.in. jako Koordynator Partnerstwa (UŁ jako partner) w projekcie Sojusz dla Pracy, realizowanego w ramach PIW EQUAL (koordynator UNDP Polska) oraz uzyskała indywidualny Grant Fundacji ERSTE w ramach projektu Generations in Dialog na lata 2008–2009 pt. Employment and labor market institutions for an aging workforce – a survey made for Poland. Przewodnicząca Rady Ekspertów w projekcie Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Członek grupy eksperckiej ds. zatrudnienia w AGE Platform Europe, autorka ekspertyz w ramach prac peer review oraz ekspert Forum 50+, Rady Społecznej 50+. Autorka raportu z badań jakościowych wśród pracodawców MŚP, zrealizowanego w ramach projektu STAY.

 • Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Jest profesorem w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Prodziekana ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Autorka i redaktorka ok. 130 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. Pełniła rolę kierownika i eksperta w wielu projektach międzynarodowych i krajowych, w tym: Wyrównywania szans na rynku pracy dla os. 50+, Sojusz dla Pracy; Career Plan for Employees 50+; Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+; DIALOG GENERACJI,  STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer. Pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, podyplomowych, zdalnych oraz realizowanych dla studentów programu Erasmus+. W latach 2011-2013 Członek Społecznej Krajowej Rady 50+. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Uczestniczka COST Action Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016 i 2017). Współautorka „Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP w zakresie utrzymania aktywności zawodowej” oraz „Kompendium wiedzy dla instytucji szkoleniowych w zakresie utrzymania aktywności zawodowej”. Trener Akademii STAY.

MODERATOR PANELU

 • Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej. Przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”. W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od roku 2016 członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś od 2017 r. członkiem Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Wśród ważnych obszarów jego działań są również zagadnienia związane z utrzymaniem aktywności zawodowej.

WARSZTATY

  • Sara Varão Fernandes coordinates the standard Training Unit which develops training projects and solutions aiming the continuous development of professionals mainly in technological themes at ISQ’s Training Department. Sara has more than 15 years’ experience as a trainer.
  • Marina Baptista, Training Department Pedagogical Coordinator. Technical Coordinator for the area of ​​Pedagogical Training of Trainers.  Marina has more than 15 years’ experience as a trainer.
 • Doświadczenie zawodowe jako trener zdobywa od 19 lat. Posiada doświadczenie w pracy z klientami z obszaru biznesu, administracji państwowej oraz sektora pozarządowego. Socjolog, doktor nauk humanistycznych. Od dziewięciu lat pracuje jako coach  respektując zasady ICF. W tym czasie zrealizowała ponad 1000 godzin sesji indywidualnych i zbiorowych. W pracy z innymi, skupia się na identyfikacji zasobów klienta w dążeniu do realizacji zamierzeń zawodowych, odniesienia sukcesu i przy zachowaniu work-life balance. Pracowała między innymi dla klientów takich jak Polpharma, GROT, Play, Monnari, Hexeline, Grupa Onet, Sympatia.pl, FON – SKB, Alsen, Stena Line, CJB „Akcent” w Łodzi, ASP w Warszawie, UM Łódź, UM Pabianice. Trener Akademii STAY, doradca wdrożeniowy STAY.

 • Trenerka, project manager ponad 40 przedsięwzięć, 8 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami i HR, 14 lat w sprzedaży. Przez 6 lat zarządzała pracownikami wiedzy. Autorka ponad 40 publikacji tematycznych (w tym na temat zachowań podejmowanych przez pracowników i liderów, mających wpływ na poziom ich energii, zaangażowania oraz skuteczności). Przez 6 lat zarządzała pracownikami wiedzy. Odpowiadała za kreowanie produktów, politykę cenową, relacje z klientami, reprezentowanie firmy na konferencjach i w kontaktach z mediami. Kierownik merytoryczny projektów związanych z zarządzaniem pokoleniami, twórczyni autorskich programów szkoleniowych w tym zakresie. Prelegentka konferencji HR. Dobra z czytania i pisania. Jej życiową misją jest inspirowanie pracowników i liderów do nieustannego rozwoju oraz uczenie organizacji, jak czerpać siłę z zarządzania różnorodnością. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zaangażowania pracowników będących na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz podnoszeniem efektywności osobistej. Jest współautorką Power Auditu (narzędzia do diagnozy poziomu energii pracowników) oraz raportów w ramach cyklu pt. „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji”. Trenerka Akademii STAY, doradca wdrożeniowy STAY. Współpracowała z m.in. z: Play, DB Schenker, Polpharma, Novartis, Europ Assistance, P&G, Credit Agricole, ING, Grupa Żywiec, EFL.