Adresy i położenie

   Uniwersytet Łódzki
   ul. Gabriela Narutowicza 68
   90-130 Łódź

 


 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego 11,
99-300 Kutno