arrkbudynekAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego – ARRK S.A.  jest instytucją otoczenia biznesu funkcjonującą na zasadach „non-profit”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie  we wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego i  przedsiębiorczości. Agencja aktywnie współpracuje z innymi instytucjami około biznesowymi, samorządami lokalnymi i innymi partnerami działającymi na terenie województwa łódzkiego.

ARRK S.A. jest inicjatorem pozyskiwania programów pomocowych, których historia  rozpoczęła się w połowie lat 90-tych. ARRK S.A. z powodzeniem zrealizowała kilkanaście projektów m.in. szkoleniowych, doradczych oraz wspierających osoby fizyczne w założeniu działalności gospodarczej.

Spółka funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług  (KSU) dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne i doradcze, zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym certyfikowanym System Zarządzania Jakością wg normy PE-EN ISO 9001. Co roku ARRK S.A. udziela specjalistycznych porad i informacji w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU ponad 1000 klientom.

ARRK S.A. świadczy również na zasadach komercyjnych usługi związane z organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej, dla sektora publicznego i prywatnego, związanej z procesem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla swoich klientów posiada bogate doświadczenie w działalności B+R.  Szeroka współpraca z przedsiębiorstwami pozwoliła na wspieranie projektów badawczych, rozwojowych i przemysłowych oraz dotyczących inwestycji w infrastrukturę B+R z różnych źródeł finansowania.
Więcej informacji o tej instytucji znajdziecie Państwo na stronie: http://arrk.pl/

Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. reprezentują:

 

iciskakrajewskaIzabela Krajewska-Ciska
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
e-mail: i.krajewska-ciska@arrk.pl
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno

 

 

Justyna Czarnecka
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
e-mail: j.czarnecka@arrk.pl
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno

Ewa Chłopska-Wasielewska
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
e-mail: e.wasielewska@arrk.pl
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno

Mariola Grodnicka 
Prezes ARRK S.A.
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
e-mail: m.grodnicka@arrk.pl
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno