Etap testowania modelu STAY oraz analiza jego efektów zakończone

Projekt STAY dużymi krokami wchodzi we właściwą fazę wdrożeniową. Za nami dwa ponadnarodowe spotkania podsumowujące etap testowania modelu wypracowanego w ramach projektu. We wrześniu miał miejsce wyjazd studyjny do Newcastle w Wielkiej Brytanii, a w listopadzie spotkanie odbyło się w Porto Salvo w Portugalii. Wśród uczestników delegacji byli zarówno reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego  – lidera projektu jak i Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. – partnera krajowego oraz przedstawiciele trenerów
i MŚP – uczestników szkoleń.

W trakcie tych ponadnarodowych spotkań wspólnie z zagranicznymi partnerami: Newcastle University Business School oraz Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) omawiane były wnioski z dotychczasowych działań projektu – mocne i słabe strony fazy testowej oraz dyskutowano o tym, co można zrobić, aby MODEL i PAKIET STAY były jeszcze bardziej użyteczne dla MŚP. Uczestnicy odbyli również szkolenie z narzędzia BALANCE, aby lepiej zrozumieć jego istotę. Bardzo wymowny, budzący uśmiech na twarzach szkolonych osób  okazał się krótki filmik pokazujący jak ważne jest, aby skupiać się na rozwiązaniach danego problemu oraz że najprostsze rozwiązania są najlepsze.

Dla zainteresowanych: https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY

W trakcie wizyt zapoznano się z doświadczeniami Institute for Ageing oraz The Centre for Research into the Older Workforce (CROW). Była to okazja do poznania wyników badań dotyczących starzenia się społeczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka
z przewodnikiem po laboratoriach Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). Uczestnicy zgodnie potwierdzili, że była to ich pierwsza możliwość zobaczenia na własne oczy jak przeprowadza się różne badania wytrzymałościowe, właściwości fizycznych materiałów i in.

Spotkanie w Newcastle University Business School:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Spotkanie w Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ):