Spotkanie ponadnarodowe w Newcastle University

Przed nami kolejny etap projektu – wyjazd studyjny do Newcastle w Wielkiej Brytanii. W trakcie tego ponadnarodowego spotkania w Newcastle University wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami oraz przedstawicielami MŚP i trenerów przedyskutujemy wnioski z dotychczasowych działań projektu STAY. Zastanowimy się wspólnie, co można zrobić, aby MODEL i PAKIET STAY były jeszcze bardziej użyteczne dla MŚP. Spotkanie odbędzie się w dniach 26-29 września 2017 r. Dodatkowo, w trakcie wizyty roboczej będziemy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami Institute for Ageing. Wierzymy, że te i kolejne działania projektu STAY przyczynią się do zwiększenia zainteresowania właścicieli i kadry zarządzającej MŚP tematyką zarządzania wiekiem, a w efekcie do zwiększenia szans osób w wieku 50+ na utrzymanie w zatrudnieniu.