Kiedy przejść na emeryturę?

Ok. 300 tysięcy osób w całej Polsce będzie mogło już niebawem przejść na emeryturę. Od 1 października wchodzi bowiem w życie ustawa o obniżonym wieku emerytalnym: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Osoby, które chcą skorzystać z nowych przepisów, powinny jak najszybciej sprawdzić swój kapitał początkowy, będący podstawą przyszłego świadczenia emerytalnego.

Ustalenie kapitału początkowego nie tylko skróci czas załatwiania wniosku o przyznanie prawa do emerytury ale przede wszystkim da więcej czasu do namysłu odnośnie podjęcia ważnej decyzji: kontynuować pracę zawodową czy nie?.

1 września rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przejście na emeryturę. Ich rozpatrywanie zacznie się od 1 października. W oddziałach ZUS już teraz dostępni są doradcy emerytalni, których zadaniem jest kompleksowa, bezpłatna obsługa przyszłych świadczeniobiorców. Bazując na zaktualizowanym kalkulatorze emerytalnym doradca emerytalny przeprowadzi tak zwane symulacje prognozowanej wysokości świadczenia i w ten sposób pomoże w wyborze optymalnego rozwiązania.

Każda osoba w wieku emerytalnym może więc dowiedzieć się, jaka emerytura jej przysługuje teraz oraz jaka będzie jej wysokość, gdy człowiek zdecyduje się przedłużyć swoją aktywność zawodową o rok lub więcej.

 Przykładowe symulacje przedstawione są w artykule tutaj.