Międzynarodowy Panel Ekspertów STAY – podsumowanie

W dniach 8-9 stycznia 2019 r. w hotelu Gromada w Warszawie odbył się Międzynarodowy Panel Ekspertów STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. W panelu wzięli udział eksperci zagraniczni, reprezentujący wiodące instytucje europejskie zajmujące się problematyką utrzymania aktywności zawodowej starszych pracowników (AGE Platform, German Centre of Gerontology, Centre for Research on Older Workers – CROW), a także eksperci krajowi reprezentujący decydentów, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe oraz środowisko akademickie. Spotkanie to stanowiło podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w projekcie. Dzięki przyjętej formule łączącej debatę, warsztaty oraz prelekcje oraz licznie przybyłym uczestnikom stanowiło platformę wymiany wiedzy i doświadczeń krajowych i zagranicznych zwieńczoną wypracowaniem rekomendacji mających na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50+.