_____________________________________________________________________________

Przyjmujemy już zgłoszenia na kolejną edycję.

Wszelkie informacje o programie szkoleń oraz rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA.

_____________________________________________________________________________

 PAKIET STAY – ATRAKCYJNA OFERTA
 DLA FIRM I PRACOWNIKÓW MŚP:

1.    BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE SZKOLENIA z rozwoju kompetencji miękkich dla pracowników MŚP, realizowane zgodnie z założeniami MODELU STAY. Każdy z bloków szkoleniowych to 96 godzin dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, na wiodącej uczelni w kraju – Uniwersytecie Łódzkim.

Szkolenia prowadzone są w ramach 3 grup:

znaczek_ok

Akademii Kompetencji Menedżerskich (AKM) dedykowanej kadrze zarządzającej, w tym właścicielom przedsiębiorstw – więcej

znaczek_ok

Akademii Rozwoju Kompetencji Osób 50+ (A50+) dedykowanej pracownikom w wieku 50 lat i więcej – więcej

znaczek_ok

 Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AZZL) dedykowanej pracownikom działów HR/KADR – więcej

WIĘCEJ O SZKOLENIACH W ZAKŁADCE REKRUTACJA

2.    NOWATORSKIE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE AGE POSITIVE – pozwalające pracownikowi 50+ ocenić swój potencjał, jednocześnie wspierające procesy zarządzania wiekiem.

znaczek_ok

   Wypełniając prosty, dostępny on-line kwestionariusz będzie można trafniej rozpoznać     potrzeby osoby     badanej, co pozwoli na uniknięcie  błędów w zarządzaniu w obliczu                  starzenia się zasobów pracy zobacz więcej…

3.    KOMPENDIA WIEDZY – nowoczesne i praktyczne PODRĘCZNIKI z zakresu utrzymania aktywności zawodowej.dla:

znaczek_ok

   pracodawców MŚP – więcej

znaczek_ok

   instytucji szkoleniowych – więcej

znaczek_ok

   instytucji otoczenia biznesu – więcej

MODEL STAY koncentruje się na oddziaływaniu na postawy pracodawców i pracowników 50+ wykorzystując proaktywne zarządzanie wiekiem, które ukierunkowane jest m.in.: na wzmacnianie zasobów osobistych pracowników 50+, międzypokoleniową wymianę wiedzy i wzajemne uczenie się od siebie różnych generacji. Model odwołuje się do potencjału dojrzałych pracowników (ich wiedzy, umiejętności, poziomu motywacji), który często nie jest doceniany zarówno przez pracodawców, ale i samych pracowników 50+. Warto pamiętać, że potencjał pracowników 50+ rośnie niezwykle szybko, tak szybko jak starzeje się nasze społeczeństwo.