CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
DLA PRACOWNIKÓW I WŁAŚCICIELI MŚP
WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĄŁ…

Za nami pierwsze szkolenie w ramach Akademii Kompetencji Menedżerskich. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniach: 27 – 28 maja odbył się pierwszy blok Zarządzanie wiekiem, prowadzony przez Patrycję Woszczyk. Jak potwierdzają opinie uczestników, dostarczył on nie tylko cennej wiedzy, ale też pozwolił inaczej spojrzeć na zarządzanie zróżnicowanym pod względem wieku zespołem pracowników i utwierdził w przekonaniu, że “zmotywowany pracownik 50+ to zadowolony pracodawca”. Co więcej, dostarczył też wielu dobrych emocji i zainspirował do dalszych przemyśleń.

„Szkolenie przeprowadzone przez Trenerkę o bardzo wysokich kompetencjach i międzydyscyplinarnej wiedzy, w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania. Jedno z najlepszych w jakich brałam udział. Czas spędzony na szkoleniu był bardzo korzystną inwestycją, uzupełniającą mój warsztat menadżerski.
Marta, Kierownik MŚP

 

“Szkolenie na najwyższym poziomie. Organizatorzy godni polecenia!”
Kamila, Kierownik MŚP

 

Bardzo pozytywnie oceniam pierwsze dni szkolenia w ramach  Akademii Kompetencji Menedżerskich. Trenerka Pani Patrycja Woszczyk wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną, w bardzo przejrzysty i praktyczny sposób przekazała  w jaki sposób komunikować się z różnymi pokoleniami.
W mojej pracy zawodowej z pewnością ta wiedza zaowocuje. Kwestie logistyczne i organizacyjne szkolenia również były na wysokim poziomie.
Ewelina Kierownik MŚP

 

Przed nami kolejne edycje: Akademii Kompetencji Menedżerskich, a także Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi – kierowana do pracujących w MŚP zajmujących się sprawami pracowniczymi, oraz Akademia 50+ – adresowana do pracowników MŚP w wieku 50 i więcej lat. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach – ostatnie wolne miejsca czekają na Państwa

Wszelkie informacje o programie szkoleń oraz rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA.

_____________________________________________________________________________

 PAKIET STAY – ATRAKCYJNA OFERTA
 DLA FIRM I PRACOWNIKÓW MŚP:

1.    BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE SZKOLENIA z rozwoju kompetencji miękkich dla pracowników MŚP, realizowane zgodnie z założeniami MODELU STAY. Każdy z bloków szkoleniowych to 96 godzin dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, na wiodącej uczelni w kraju – Uniwersytecie Łódzkim.

Szkolenia prowadzone są w ramach 3 grup:

znaczek_ok

Akademii Kompetencji Menedżerskich (AKM) dedykowanej kadrze zarządzającej, w tym właścicielom przedsiębiorstw – więcej

znaczek_ok

Akademii Rozwoju Kompetencji Osób 50+ (A50+) dedykowanej pracownikom w wieku 50 lat i więcej – więcej

znaczek_ok

 Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AZZL) dedykowanej pracownikom działów HR/KADR – więcej

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

WIĘCEJ O SZKOLENIACH W ZAKŁADCE REKRUTACJA

2.    NOWATORSKIE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE AGE POSITIVE – pozwalające pracownikowi 50+ ocenić swój potencjał, jednocześnie wspierające procesy zarządzania wiekiem.

znaczek_ok

   Wypełniając prosty, dostępny on-line kwestionariusz będzie można trafniej rozpoznać     potrzeby osoby     badanej, co pozwoli na uniknięcie  błędów w zarządzaniu w obliczu                  starzenia się zasobów pracy zobacz więcej…

3.    KOMPENDIA WIEDZY – nowoczesne i praktyczne PODRĘCZNIKI z zakresu utrzymania aktywności zawodowej.dla:

znaczek_ok

   pracodawców MŚP – więcej

znaczek_ok

   instytucji szkoleniowych – więcej

znaczek_ok

   instytucji otoczenia biznesu – więcej

MODEL STAY koncentruje się na oddziaływaniu na postawy pracodawców i pracowników 50+ wykorzystując proaktywne zarządzanie wiekiem, które ukierunkowane jest m.in.: na wzmacnianie zasobów osobistych pracowników 50+, międzypokoleniową wymianę wiedzy i wzajemne uczenie się od siebie różnych generacji. Model odwołuje się do potencjału dojrzałych pracowników (ich wiedzy, umiejętności, poziomu motywacji), który często nie jest doceniany zarówno przez pracodawców, ale i samych pracowników 50+. Warto pamiętać, że potencjał pracowników 50+ rośnie niezwykle szybko, tak szybko jak starzeje się nasze społeczeństwo.